Lütfen bekleyiniz..

Kullanım Koşulları

www.aradigimbakici.com’a erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak Site kullanımına dair koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve sitede yer alan diğer tüm sözleşme ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihte geçerlilik kazanacaktır. Bu değişiklikleri takip edebilmek açısından siz kullanıcılarımıza (“Kullanıcı”) düzenli aralıklarla burada yer alan koşulları incelemenizi önermekteyiz.

Genel Bilgi

​www.aradigimbakici.com ismiyle faaliyette bulunan site ("Site”), Varyap Meridian A Blok Daire 389 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden ARMONİ İnsan Kaynakları (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir. Site’nin amacı medikal olmayan bakım hizmetleri almak isteyen Üyeler ile alanlarında profesyonel eğitim almış ve her biri kendi dalında uzman olan bakıcılarla (“Bakıcı”) buluşabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır. Şirket, Site’de profilleri yer alan Bakıcıların işvereni konumunda olmayan, hukuki statüsü özel istihdam bürosu olan bir kuruluştur. Kullanıcılar, Kullanım Koşulları’nın (“Koşullar”), Site’yi ziyaret etmek ve kullanmakla kendileri için yürürlüğe gireceğini ve Site’ye erişmeleri sürecinde ve sonrasında veya Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmaları halinde bu Koşullar’a uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

Genel Hükümler

​İşbu Site, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Kullanıcı Site’de yayımlanan Bakıcı profillerini görebilir, arama yapabilir, Site’de paylaşılan belirli içeriklere erişebilir. Ancak Site’de sunulan diğer hizmetlerden faydalanabilmek için Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmiş olmak ve Şirket’in zaman zaman talep edeceği diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

Kullanıcı, e-posta adresini ve telefon numarasını Şirket ile paylaşması halinde Şirket tarafından e-posta, SMS almayı ve aranmayı kabul etmektedir.

Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Koşullar’a uygun davranması ve bu Koşullar’ı ihlal etmemesi önem taşımaktadır.

Başta Site’de yayımlanan Bakıcı profilleri olmak üzere, Site’de yer alan hiçbir unsur başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılmaz. Şirket, Kullanıcılar’ın bu politikalara aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar için, ilgili Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Şirket’in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Şirket’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Şirket, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Koşullar’ın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar’ın, bu Koşullar’ı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Site’ye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Şirket ilgili Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya daimi olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

Şirket bazı durumlarda, çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ı daha iyi anlamak ve Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Kullanıcı, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

Koşulların Değiştirilmesi

​Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Site’de mevcut her türlü hizmet, ürün, bilgi ve sözleşme ile işbu Koşulları değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Site’de Koşullar’ın mevcut ve güncellenmiş versiyonu bulunmaktadır. Site’nin kullanılması ile Kullanıcı, mevcut versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder.

Fikri Mülkiyet Hakları

​Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü fotoğraf, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması; işbu Site’de yayımlanmış bilgi ve içeriklere erişilmesi, bu bilgi ve içeriklerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi; Kullanıcılar tarafından Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

​Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Şirket, Kullanıcılar tarafından görüntülenen içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler bulunması halinde bu hizmetlerden, ilan sahipleri tarafından oluşturulan ilanlardan ve içeriklerden dolayı Şirket’in, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site ve ilgili içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, Şirket’in Site’nin kapsamına ilişkin olarak zımni garanti, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garantisi bulunmamaktadır.

Kullanıcı, Site ve Site içerisinde sunulan hizmetlere erişiminmin büyük ölçüde Kullanıcı’nın internet servis sağlayıcısından temın edilen hizmetin kalitesıne dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangı bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

​Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.